Denis Stéen (1929-2020)

“Rumsbildning”
trägravyr (2 stockar), 159 x 201 mm

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1959

“Vattenspegling”
trägravyr, 189 x 249 mm

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1962

“Huset”
träsnitt, 250 x 190 mm

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1972

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1972 Steen_Denis_1972_FfGK [pdf 278KB]

“Tecknet”
styrengravyr, 402 x 201 mm

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1991

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1991 Steen_Denis_1991_FfGK [pdf 106KB]