Uno Stallarholm (1894-1974)

“Brovalv, Florens”
etsning, 245 x 325 mm

text: Fören. f. Grafisk Konst 1926
Signerad i plåten t v i bildytan: U.Stallarholm 24
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1926