Bertram Schmiterlöw (1920-2003)

“Bastu”
etsning, 243 x 302 mm

Signerad i plåten upptill i bildytan: Schmiterlöw

Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår: 1966