Jacques Zadig (f 1930)

“Händelser i rum”
etsning, 357 x 452 mm

Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm

Portföljår: 1967