Helge Zandén (1886-1972)

“Blötväder”
mjukgrunds- och akvatintetsning, 197 x 244 mm

text (i boktryck): BLÖTVÄDER. H. ZANDÉN SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1916