Arild Yttri (f 1958)

Vinterskog
kopparstick, 120 x 160 mm

Tryckt av Ellen Edminson, Trafo Kunstproduksjon, Asker, Norge

Portföljår: 2020