Arild Yttri (f 1958)

Vinterskog
kopparstick, 120 x 160 mm

Tryckt av Ellen Edminson, Trafo Kunstproduksjon, Asker, Norge

Portföljår: 2020

Läs mer:
Ur meddelanden från FfGK 2020 Yttri_Arild_2020_FfGK [pdf 11 MB]