Birger Lundquist (1910-1952)

“Självporträtt IX” (1950)
etsning, 142 x 203 mm

Signerad i plåten t v i bildytan: BL 18.4.1950 Ej handsignerad. (Möller 108)

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1957

“Självporträtt II” (1938)
etsning, 196 x 159 mm

text: SJÄLVPORTRÄTT nov. 1938 [spegelvänt] Ej plåt- eller handsignerad. (Möller 3)

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Om denna plåt skrev Birger Lundquist i sin plåtliggare “Ritad 1938. Biten och provtryckt 26.4.1950”.

– Detta torde innebära att denna plåt först fick ligga obiten i nästan tolv år, för att sedan bli biten i syrabadet
och provtryckt bara en vecka efter det att konstnären tecknat just det självporträtt som finns med i FfGK:s grafikportfölj 1958 (“Självporträtt IX” Möller 108).

Portföljår: 1959

“Erik Wettergren III” (1950)
etsning, 149 x 301 mm

Signerad nertill i plåten i bildytan: lundquist mars 1950 (spegelvänt). Ej handsignerad. (Möller 90).

Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår: 1962

“Birgit Åkesson. Dans” (1950)
etsning med torrnålsaccenter 174 x 275 mm

texter i plåten: t h i bildytan: Blå afton (spegelvänt) t v i bildytan: Mouvement II (spegelvänt). Ingen plåt- eller handsignatur. (Möller 110)

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1963