Torsten Billman (1909-1989)

“Fransk restaurang”
grisailleträsnitt (4 stockar), 100 x 190 mm

text: Signerad i stocken n.t.v.: Billman.
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.
(Montgomery 67)

Tryckningen utförd av konstnären Artur Sahlén, Stockholm.

Portföljår: 1942

“Kring en gitarrspelerska”
grisailleträsnitt, 178 x 199 mm

text signerad i stocken n.t.h.: BILLMAN;
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av konstnären Artur Sahlén, Stockholm.

Portföljår: 1944

“Katerina och barnen”
grisailleträsnitt (3 stockar), 107 x 125 mm

Signerad i stocken: T B
I: utan text. Handsignerad.
II: utan text.
(Montgomery 132)

Tryckningen utförd av Bröderna Lagerströms officin, Stockholm.

Portföljår: 1951

“Överläkaren II” (omkr 1948)
grisailleträsnitt (2 stockar), 247 x 194 mm

(Montgomery 150)

Tryckningen utförd av Bröderna Lagerströms officin, Stockholm.

Portföljår: 1956

“Fröding”
träsnitt (2 stockar), 289 x 215 mm

Signerad i stocken n.t.h. BILLMAN (Montgomery 185)
Tryckningen utförd av Bröderna Lagerströms officin, Stockholm.

Portföljår: 1957

“Honoré de Balzac II”
grisailleträsnitt (2 stockar), 133 x 105 mm

Signerad i stocken n.t.v.: ”TB”. Text n.t.h. i stocken: ”H. DE BALZAC”.
(Montgomery 194)

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1966

“Indian klagar för Lincoln”
grisailleträsnitt, 247 x 197 mm
(Montgomery 213)

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1970