Elsa Björkman (1888-1982)

“Vinter”
träsnitt (2 stockar), 173 x 214 mm

text (i boktryck): “Vinter”. Fören. f. Grafisk Konst. ELSA BJÖRKMAN
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1922