Ferdinand Boberg (1860-1946)

“Klostergård”
etsning, 278 x 200 mm

text: KLOSTERGÅRD. F. BOBERG INV. ET SCULPS. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1887
Signerad i plåten t h under bildytan: 18·FB·87 (initialerna sammanskrivna)
I: före all annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. Plåtsignaturen avlägsnad. (Gauffin 12)

Portföljår: 1887

“En etsare” (porträtt av J.A.G. ACKE)
etsning, 55 x 75 mm

Signerad i plåten under bildytan t.v.: F. Boberg sc. 1888.
På ett inbjudningskort år 1888 till medlemskap i Föreningen för Grafisk Konst finns detta tryck.

Portföljår: 1888

“San Martinbron i Toledo”
etsning, 527 x 323 mm

text: SAN MARTIN-BRON I TOLEDO. F. BOBERG SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1889. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.v. i bildytan: Sthlm 18 FB (sammansakrivna inom cirkel) 88. dec. –
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. – (Gauffin 54).

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri. (Extrablad)

Portföljår: 1889

“Gata i Troyes”
etsning, 547 x 385 mm

text: Gata i Troyes. F. Boberg sc. Fören. För Graf. Konst 1890. Gen. Stab. Lit. Anst.
I: Före all text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad. – (Gauffin 69.)
Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri. (Extrablad)

Portföljår: 1890

“Kröplinerporten i Rostock”
etsning, 323 x 232 mm

text: KRÖPLINER-PORTEN I ROSTOCK. F. BOBERG SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1892. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: 18 FB (sammanskrivna) 92.
I: före annan text än plåtsignaturen.
II: med text. (Gauffin 76).

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1892

“Upsala”
etsning, 592 x 420 mm

text på en bandslinga omgivande ett sigill: 1593 UPSALA 1893. – Övrig text: F. Boberg Sc. Fören. För Graf. Konst. 1894. Gen. Stab. Lit. Anst. – Signerad i plåten t.v. i bildytan : 18 FB (sammanskrivna) 93.
I: med endast texten 1593 UPSALA 1893, sigillet och plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med fullständig text. (Gauffin 80)(Extrablad).

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1894

“Julotta” (Johannis kyrka, Stockholm)
etsning, 297 x 228 mm

text: JULOTTA F. BOBERG SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1895. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. (Gauffin 87).

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1895

“Villa d’Este”
etsning och torrnål, 142 x 118 mm

Ej plåt eller handsignerad.
Medföljde ”Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst” del V (1916).

Portföljår: 1916

“Titusbågen i Rom”
etsning, 280 x 206 mm

text: Titusbågen i Rom Fören. f. Grafisk Konst 1928
Signerad i plåten i bildytan n.t.h.: BOBERG
I: före annan text än plåtsignaturen; Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Lundin & Karlssons koppartryckeri, Stockholm.
(Bladet är ej med i Gauffins verkförteckning, som omfattar tiden fram till 1916).

Portföljår: 1928 och 2015