Lennart Gram (1910-1996)

“Sittande modell”
litografi, 266 x 326 mm

Tryckningen utförd av Rolf Janssons litografiska tryckeri, Hägersten.

Portföljår: 1956

“Jonna”
färglitografi (3 stenar), 318 x 249 mm

Tryckningen utförd av Rolf Janssons litografiska tryckeri, Hägersten.

Portföljår: 1965