Börje Veslen (1903-1973)

“Ecce Homo”
etsning 173 x 93 mm

text: F.f.G.K. 1941
n.t.h. i bildytan;
I: med text; handsignerad;
II: med text; ej handsignerad.

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1941

“Flickan i länstolen”
färglitografi (3 plåtar) 150 x 138 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms Boktryckeri & Bokförlags AB, Stockholm.

Portföljår: 1945

“Jesus får en liten flickas huvud i sin hand under bombardemanget”
litografi 93 x 140 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms Boktryckeri & Bokförlags AB, Stockholm.

Portföljår: 1947

“Vinjett”
litografi, 94 x 145 mm

I: före text. Handsignerad;
II: med text. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Julius Olséns litografiska anstalt, Stockholm.

Portföljår: 1955

“Flyende harpya”

litografi, 185 x 272 mm

Tryckningen utförd av konstnären på tryckeri Grafikon, Stockholm.

Portföljår: 1959

“Minotauros”
litografi, 147 x 126 mm

Tryckningen utförd av Rolf Janssons litografiska tryckeri, Hägersten.
Denna upplaga är numrerad.

Portföljår: 1964