Björn Trägårdh (1908-1998)

“Fiskebåtar, Bretagne”
färglitografi, (5 stenar) 215 x 334 mm

Signerad Trägårdh på stenen n.t.v.
I: signatur på stenen samt handsignerad.
II: signatur på stenen samt text F.f.G.K. på stenen. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Imprimerie André Clot, Paris.

Portföljår: 1948