Ulf Trotzig (1925-2013)

“Skogsinteriör med figurer”
etsning, 277 x 357 mm

Tryckningen utförd av Imprimerie G Leblanc & Cie, Paris.
Denna upplaga har numrerats av konstnären.

Portföljår: 1957

“Mörk fågel över vatten”
akvatintetsning, kopparstick, 248 x 326 mm

Tryckt av Ole Larsen, Helsingborg.

Portföljår:2003

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 2003 Trotzig_Ulf_2003_FfGK [pdf 1.2MB]