Elvi Tondén (1886-1971)

“Landskap med ryttare”
träsnitt (3 stockar), 270 x 235 mm

text (i boktryck): Landskap med Ryttare. Fören. f. Grafisk Konst. ELVI TONDÉN
I: före all text. handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1920