Axel Tallberg (1860-1928)

“Vid en lantkyrka”
Linje- och akvatintetsning, 400 x 298 mm

Signerad i plåten t.v. i bildytan AT (sammanskrivna) samt 88 (inuti en cirkel). Handsignerad. Motiv från Dorney, nära Windsor.

Tryckningen utförd av Robert Fletcher, London, “under konstnärens inseende” .(Extrablad)

Portföljår: 1888

“Studiehufvud”
etsning, 178 x 118 mm

text: STUDIEHUFVUD. A. TALLBERG sculps. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1890. Signerad i plåten t.h. i bildytan: AT (sammanskrivna) STYDY FROM NATURE DRAWN IN THE ACID BURNHAM -89. –
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad. –
II: med text.

Tryckningen utförd av Holdgates koppartryckeri, London.

Portföljår: 1890

“Ölprofvet”

text: Ölprofvet. A. Tallberg inv. et sculps. Föreningen för Grafisk Konst. 1893.
I: med endast följande text etsad i marginalen t.h. under bildytan: A.Tallberg del. et aqf.
II: med den i ètat I angivna texten bortslipad, och ersatt med den under “text” angivna.

Tryckningen utförd i London. (Extrablad)

Portföljår: 1893

“Gubbhufvud”
etsning, 162 x 123 mm

text: Gubbhufvud. Fören. f.. grafisk konst 1894. Originaletsning af Axel Tallberg’. Signerad i plåten t.v. i bildytan: A. Tallberg 92.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1894

“Andante Cantabile”
mezzotintetsning, 183 x 247 mm

text: ANDANTE CANTABILE Axel Tallberg Sculp. Fören: für: Graf: Kunst 1896. – Signerad i plåten t.v. i bildytan: AT (sammanskrivna) 94 (därovan bildtiteln svagt antydd).
I: före annan text än plåtsignaturen och den svagt antydda bildtiteln.
II: med text.

Tryckningen utförd i London.

Portföljår: 1896

“Hushållsbestyr” (efter Pehr Hilleström)
mezzotintetsning, 311 x 308 mm

text: HUSHÅLLSBESTYR P. HILLESTRÖM P. GEN. STAB. LIT. ANST. A. TALLBERG SC. FÖREN. F. GRAF. KONST 1897.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1897

“Oscar II”
mezzotintetsning, 500 x 378 mm

Text: OSCAR II, ORIGINALMEZZOTINT AF AXEL TALLBERG. FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST 1897. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: 18AT97 (bokstäverna sammanskrivna). –
I: med texten FÖRENINGEN FÖR GRAFISK KONST 1897 samt plåtsignaturen. Handsignerad. –
II: med fullständig text. Bladet gavs ut med anledning av konungens 25-årsjubileum som regent. Konstnären förbehöll sig “en mindre amatörupplaga”, en tidig variant av de fr.o.m. 1956 fastställda tio exemplaren av upplagan som varje konstnär sedan dess har rätt att behålla för egen del. – År 1905 utgavs en nytryckt upplaga om 100 ex. av detta blad. Pris 10 kr. styck. (Extrablad)

Portföljår: 1897

“Visby”
mjukgrunds- och akvatintetsning, 494 x 635 mm

text: WISBY. AX. TALLBERG INV. ET SC. FÖREN. F. GRAF. KONST. 1901. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. Osignerad. (Extrablad)

Portföljår: 1901

“Motiv från Fife-shire, Skottland”
mjukgrundsetsning, 173 x 280 mm

text (i boktryck): MOTIV FRÅN FIFE-SHIRE, SKOTTLAND. A. TALLBERG SC. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAF. KONST. 1902.
I: före all text. Ej handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm

Portföljår: 1902-1903

“Gubbhuvud”
etsning, 163 x 124 mm

text (i boktryck): GUBBHUVUD. FÖREN. F. GRAFISK KONST. A. TALLBERG
Signerad i plåten t v i bildytan (namnteckning): A. Tallberg
I: före annan text än plåtsignaturen. Ej handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.

Portföljår: 1921

“Koppartryckaren” (1890)

Plåten användes 1890 som överstycke till ett blad för medlemsvärvning, varvid den ursprungliga ingresstexten
(i fraktur) löd “Föreningen för Grafisk Konst anhåller härmed vördsamligen att såsom sin Ledamot få räkna …”

Tryckare anno 1890 är okänd (Extrablad II, 1962, Extrablad 2002)

Portföljår: 1890

“Koppartryckaren” (1890)
etsning, 132 x 149 mm

(tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm)
Med anledning av Föreningens för Grafisk Konst 75-årsjubileum 1962 bifogades detta blad i 1962 års “Meddelanden från Föreningen för Grafisk Konst” (nr XLI). Se bild i 2002 års portfölj.

Plåten användes 1890 som överstycke till ett blad för medlemsvärvning, varvid den ursprungliga ingresstexten
(i fraktur) löd “Föreningen för Grafisk Konst anhåller härmed vördsamligen att såsom sin Ledamot få räkna …”. – Tryckare anno 1890 är okänd (Extrablad II, 1962, Extrablad 2002).

Portföljår: 1962, 2002

Hedersledamotbevis (2001)
etsning, 430 x 300 mm

Sedan 2001 har nya hedersledamöter i Föreningen för Grafisk Konst tilldelats ett hedersledamotsbevis, vars centrala del utgörs av Axel Tallbergs etsning “Koppartryckaren” från 1890, och vars omgivande bakgrund är en för detta ändamål år 2001 av Jordi Arkö gjord etsning med olika grafikhistoriska referenser. Det exemplar som visas här tilldelades Grafiska Sällskapet i Stockholm i samband med Grafiska Sällskapets 100-årsjubileum 2010. Det första hedersledamotsbeviset tilldelades HMK Carl XVI Gustaf vid 2001 års årsmöte. Andra hedersledamöter är bl.a. Jan Kronholm och The British Museum, London.

Portföljår: 2002