Olle Lindgren (1930-2018)

“Åsna”
etsning, 268 x 229 mm

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1964