Waldemar Lindholm (1872-1900)

“Studiehufvud”
mezzotintetsning, 142 x 112 mm

text: STUDIEHUFVUD W. LINDHOLM SC. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1898.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1898

“Afton”
akvatintetsning, 245 x 343 mm

text: Afton. Wald. Lindholm inv. et sc. Fören. f. Grafisk Konst 1900. Imp. Jacob Bagges Söner.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Jacob Bagges Söners tryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1900