Axel Hjalmar Lindqvist (“Ritis”) (1843-1917)

“Strandad”
akvatintetsning, 250 x 295 mm

text: STRANDAD. H. LINDQVIST. FÖREN. F. GRAFISK KONST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1915