Igge Karlsson (f 1932)

“Tös på bädd”
etsning, 246 x 347 mm

Tryckningen utförd av konstnären Lennart Glemme, Stockholm.

Portföljår: 1966