Yngve Svedlund (f 1925)

“Romantisk stad”
etsning, 333 x 260 mm

Tryckningen utförd av konstnären Alf Olsson, Stockholm.

Portföljår: 1968