Harriet Sundström (1872-1962)

“Arbetshästar”
färgträsnitt (3 stockar), 108 x 153 mm

text (i boktryck): ARBETSHÄSTAR. H.Sundström inv. et sc. Inköpt vid För. f. Graf. Konst pristäflan / 1907.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd i München.

Portföljår: 1908

“Hundar och harar”
färgträsnitt (2 stockar) 186 x 237 mm

text (i boktryck): “HUNDAR OCH HARAR”, originalträsnitt. H. Sundström inv. sculp.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1914