Hjalmar Strååt (1885-1971)

“Vid taffeln”
akvatintetsning, 148 x 307 mm

text (i boktryck): VID TAFFELN. HJ. STRÅÅT SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1912.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1912

“Vårnatt”
träsnitt (2 stockar), 179 x 281 mm

text (i boktryck): “VÅRNATT”, originalträsnitt. Hj. Strååt inv. sculp.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1914

“En musikstund”
litografi (tryckt i brunt), ca 310 x 260 mm

text: FÖREN. F. GRAFISK KONST 1927. HJ. STRÅÅT 1927 “EN MUSIKSTUND” (i bildytan nere t.v. och t.h.)
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1927