Einar von Strokirch (1879-1932)

“Pojke från Volendam”
färglitografi (3 stenar), ca 260 x 140 mm

text: POJKE FRÅN VOLENDAM, HOLLAND. Originallitografi af Einar von Strokirch. För.f.Graf.Konst, Stockholm.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Cathos Tryckeri, Köpenhamn.

Portföljår:1909