Olle Ängkvist (f 1922)

“Tre figurer i rörelse”
träsnitt, 256 x 323 mm

Tryckningen utförd av Solna Tryckeri AB, Solna.

Portföljår: 1961