Hilding Nyman (1870-1937)

“Självporträtt”
etsning, 121 x 81 mm

text (i boktryck): SJÄLVPORTRÄTT. FÖREN. F. GRAFISK KONST. H. NYMAN
Signerad i plåten t h i bildytan: HN (sammanskrivna).
I: före annan text än plåtsignaturen.
II: med text.

Portföljår: 1920