Ernst Hällgren (1889-1944)

“Rådhusporten i Rothenburg”,
linje- och akvatintetsning, 335 x 230 mm

text (i boktryck): RÅDHUSPORTEN I ROTHENBURG. E. HÄLLGREN INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST, STOCKHOLM.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1911

“Gubbhufvud”
etsning 268 x 235

text: GUBBHUFVUD. E. HÄLLGREN INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST STOCKHOLM.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1913