Tor Hörlin (1899-1985)

“Interiör med blå stol”
färglitografi (4 stenar), 329 x 435 mm

text på stenen: F.f.G.K. TOR HÖRLIN
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av litograf Rolf Jansson, Stockholm.

Portföljår: 1951