Gabriel Burmeister (1886-1946)

“Gamla askar” (Uppland)
etsning, 243 x 319 mm

text (i boktryck): GAMLA ASKAR. (UPPLAND). GABRIEL BURMEISTER INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST, STOCKHOLM.
Signerad i plåten t h i bildytan: GB 09 (otydligt).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av konstnären.

Detta var första gången i FfGK:s vid det här laget 24-åriga historia som en konstskoleelev, hittills helt okänd för konstpubliken, erbjudits att medverka i en av föreningens årliga grafikportföljer. Burmeister var vid denna tid andraårselev vid Konstakademiens Etsningsskola, med Axel Tallberg som lärare. Senare samma år bildade Burmeister, tillsammans med med ett par skolkamrater, Grafiska Sällskapet.

Läs mer om denna händelse i artikeln ”Två grafikveteraner som inte har vett att ta det lugnt på gamla dar”. FfGK_trycksak11_Tva_grafikveteranerl  [pdf 388KB]

Portföljår: 1910

“Snöväder”
litografi, 335 x 243 mm

text: SNÖVÄDER. Originallitografi af Gabriel Burmeister Inv. et sc.
Föreningen för Grafisk Konst. Semmy Nyströms Litogr. Anst. Stockholm.
Signerad på stenen t v i bildytan: GABRIEL (inom rektangel).
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utfärd av Semmy Nyströms Litografiska Anstalt, Stockholm.

Portföljår: 1912