Curt Burström (f 1920-1964)

“Komposition VI”
akvatintetsning, 244 x 298 mm

text under bildytan t h: FfGK 1953
Signerad i plåten t v nedanför bildytan: C.B. 1952.
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdin-Foersters Koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1953