Hjalmar Molin (1868-1954)

“Calle de los Condes, Barcelona”
etsning 328 x 174;

text: CALLE DE LOS CONDES, BARCELONA. HJ. MOLIN DEL. ET. SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST, STOCKHOLM.
Signerad i plåten t v i bildytan: H.M. (sammanskrivna inom cirkel).

I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad (1903).
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.

Portföljår:1905

“Stockholms rådhus”
etsning 251 x 164;

text: STOCKHOLMS RÅDHUS. HJ.MOLIN INV. & SC. INKÖPT VID FÖREN. F. GRAF. KONST PRISTÄFLAN 1907.
Signerad i plåten t v i bildytan: 19 HM (sammanskrivna inom cirkel) 07

I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.
(Motivet är en framtidsbild av det Östbergska
stadshuset sådant arkitekten då tänkte sig det)

Portföljår:1907

“Weisser Thurm, Rothenburg”
linje- och akvatintetsning 313 x 210;

text: WEISSER·THURM·ROTENBURG O/T. Hj. Molin INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1909.
Signerad i plåten t v i bildytan: 19 HM (sammanskrivna inom cirkel) 08

I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.Portföljår:1909

“Rothenburg”
linje- och akvatintetsning 312 x 210;

text: RÖDERBOGEN·ROTHENBURG O/T. Hj. Molin INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1909.
Signerad i plåten t v i bildytan: 19 HM (sammanskrivna inom cirkel) 08

I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.
Bladet var avsett som en pendang till föregående blad.

Portföljår:1909

“Gamla Slottet Tre Kronor”
linje- och akvatintetsning 218 x 285;

text: Gamla Slottet Tre Kronor. Hj. Molin inv. et sculp. Fören. f. Grafisk Konst, Stockholm.
Signerad i plåten t v i bildytan: 19 HM (sammanskrivna inom cirkel) 09

I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår:1911

“Stockholmsbild”
etsning (2 plåtar) bildplåten: 200 x 330;textplåten: 60 x 330.

Textplåten, med riksvapnet i mitten, har i skrivstil texten: C. Hj. V. Molin del. et sculp. Broarna öfer Norrström planlagda af Nicodemus Tessin d.y. bygda af Adelcrantz, fullbordade af Palmstedt 1806 / Genom Helge Andsholmens Omdaning förenade till en Bro enligt projekt af Ragnar Östberg 1921
Portföljår:1924

Denna Bild, sedd från Arf/Furstens Palats är tillägnad Sveriges Rikes Riksdag. Fören. F. Grafisk Konst. Vördsamt af C. Hj. V. Molin.

Signerad i bildplåten t v i bildytan: 19 HM (sammanskrivna i cirkel) 21

I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

“Till riksdagens 500-årsjubileum 1935”
etsning (2 plåtar) bildplåten se nedan, textplåten 64 x 335;

Portföljår:1928

Textplåten, med riksvapnet i mitten, har texten: C. Hj. V. Molin del. et sculp. Ragnar Östberg arch. 1928. ÅR 1435
Sveriges Rikes Riksdag ÅR 1935. Fören. f. Grafisk Konst

Signerad i bildplåten t v i bildytan: MolinI: före annan text än plåtsignaturen (svårläst p g a kraftig tryckton).

Bildplåtens storlek i detta état 229 x 345. Handsignerad.
II: med text. Bildplåten beskuren till 208 x 335.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
[Föreningen kan otvivelaktigt sägas ha varit ute i god tid!]