Brita Molin (1919-2008)

“Infinit”
akvatintetsning, 296 x 249 mm

Tryckningen utförd av konstnären Stefano Beccari, Stockholm).

Portföljår: 1975

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1975 Molin_Brita_1975_FfGK [pdf 296KB]

“Höstvisa”
färgakvatint, 214 x 299 mm

Tryckningen utförd av Johan Brauner, Stockholm.

Portföljår: 1987

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1987 Molin_Brita_1987_FfGK [pdf 494KB]