Ernst Norlind (1877-1952)

“Vid stranden”
linje- och akvatintetsning, 117 x 155 mm

text (i boktryck): VID STRANDEN. E. NORLIND INV. & SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST, STOCKHOLM. TR. AF MAX KLEINSORG, KBHVN.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Max Kleinsorgs tryckeri, Köpenhamn.

Portföljår: 1910

“Storkboet”
linje- och akvatintetsning, 257 x 230 mm

text (i boktryck): STORKBOET. E. NORLIND INV & AQUAF. TR. AF MAX KLEINSORG, KBHVN. FÖR. F. GRAF. KONST. STOCKHOLM.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Max Kleinsorgs tryckeri, Köpenhamn.

Portföljår: 1912

“Månsken”
linje- och akvatintetsning, 95 x 127

text (i boktryck): “MÅNSKEN”. FÖREN. F. GRAFISK KONST. E. NORLIND. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1918