Einar Norelius (1900-1985)

“Berget”
etsning, 155 x 195 mm

Plåtsignatur i plåten n.t.h.: EN55.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1956