Nordström, Tekla (1856-1937)

“Månsken”
trägravyr, 240 x 167 mm

Portföljår: 1891

“Höststämning över Brunnsviken”
träsnitt (xylografi), 152 x 197 mm

text (i boktryck): HÖSTSTÄMNING ÖFVER BRUNNSVIKEN. EFTER MÅLNING I OLJA AF KARL NORDSTRÖM. TEKLA NORDSTRÖM SC.
FÖREN. F. GRAF. KONST 1904. IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTR. A.-B.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd vid Ivar Hæggströms boktryckeri AB, Stockholm.

Portföljår: 1904

“Motiv från Gréz”
trägravyr, 200 x 140 mm

text (i boktryck): FÖREN. FÖR GRAFISK KONST 1928. TEKLA NORDSTRÖM 1885.
Signerad i stocken t v i bildytan: TL, t h syns spår av nästan utplånad signatur KARL NORDSTRÖM
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av konstnären Artur Sahlén, Mälarhöjden.

Portföljår: 1928