Gerda Nordling (1875-1942)

“Flottbron”
färgträsnitt (2 stockar), 227 x 317 mm

text (i boktryck): FLOTTBRON. Fören. f. Grafisk Konst GERDA NORDLING
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1921