Johan Nordhagen (1856-1956)

“Spinnerska”
etsning, 238 x 171 mm

text: SPINNERSKA. J. NORDHAGEN DEL. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1892. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: Joh. Nordhagen 90.
I: före annan text än plåtsignaturen. T.v. under bildytan en bildsignatur med en bondstuga. Ej handsignerad.
II: med text. Bildsignaturen avlägsnad.

Johan Nordhagen är den förste av de två norska konstnärer som är representerade i FfGK:s portföljer. Unionsupplösningen ägde ju inte rum förrän 1905, och Norsk Forening for Grafisk Kunst grundades först 1908. Nordhagen var den förste läraren vid Radérklassen i Kongelig Norsk Kunst- og Håndverksskole i Kristiania, och en av initiativtagarna till NFGK. Vår andre norske konstnär, Albert Næss (i 1937 års portfölj), var f.ö. en av Nordhagens elever.

Portföljår: 1892

“Studie”
litografi på plåt, 307 x 247 mm

text: STUDIE Joh. Nordhagen. inv. et sc. Föreningen för Graf. Konst, 1899 – Signerad i plåten t.h. i bildytan: Joh. Nordhagen 1899.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Detta är den första litografin i FfGK:s utgivning som inte är tecknad på sten, utan på metallplåt. I föreningens protokoll anges att tekniken kallas “algrafi”, samt att tryckningen utförts i Kristiania (Oslo). Möjligen har bladet tryckts vid Radérklassen i Kongelig Norsk Kunst- og Håndverksskole i Kristiania, där Nordhagen var lärare.

Portföljår: 1899

“Gumma”
etsning, 209 x 162 mm

text: Gumma. J. NORDHAGEN SC. FÖREN. F. GR. KONST 1901.
Signerad i plåten, namnteckning i bildytan: J. Nordhagen.
I: före annan text än plåtsignaturen. Ej handsignerad.
II: med text.
Se anmärkning under 1892.

Portföljår: 1901