Eigil Schwab (1882-1952)

“Studie”
etsning, 167 x 127 mm

text (i boktryck): STUDIE. E. SCHWAB INV. ET SC. GEN. STAB. LIT. ANST. 2:DRA PRIS VID FÖRENINGENS FÖR GRAFISK KONST PRISTÄFLAN 1907.
Signerad i plåten t v i bildytan: SCHWAB.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1907

“Gubbhufvud”
etsning, 199 x 148 mm

text (i boktryck): GUBBHUVUD. EIGIL SCHWAB INV. & SC. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST. STOCKHOLM. Signerad i plåten t v i bildytan: SCHWAB.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1908

“Tecknaren Erik Lange”
etsning, 178 x 145 mm

text (i boktryck): TECKNAREN E. LANGE. E. SCHWAB INV. ET SC. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST.
Signerad i plåten t v i bildytan: SCHWAB 1910.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1914