Torsten Schonberg (1882-1970)

“Sjelfporträtt”
etsning, 294 x 238 mm

text (i boktryck): SJELFPORTRÄTT. T. SCHONBERG INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1912.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1912

“Kungsslupen” (“Vasaorden”)
etsning, 250 x 312 mm

text (i boktryck): KUNGSSLUPEN. T. SCHONBERG INV. ET SC. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1914

“Leda och Svanen”
litografi, ca 250 x 370 mm

text: Leda och Svanen. Torsten Schonberg Föreningen för Grafisk Konst
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1920