Ernst Küsel (1873-1942)

“Kalv som slickar sig”
etsning, 220 x 242 mm

text (i boktryck): KALV SOM SLICKAR SIG. FÖREN. F. GRAFISK KONST. E. KÜSEL.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1920