Julius Kronberg (1850-1921)

“Studiehuvud”
etsning, 97 x 70 mm

Signerad t.v. i plåten: J.Kg 77 Både état I och II utan någon övrig text eller handsignatur.

Tryckningen utförd av W. Silfversparres Anstalt, Stockholm.

Portföljår: 1888

“Cecilia”
etsning, 195 x 243 mm

text: S:TA CECILIA. JULIUS KRONBERG INV. ET SCULP. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1893. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: J.K. (sammanskrivna inom cirkel) 93.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1893