Gerhard Henning (1880-1967)

“Två dansare”
linje- och akvatintetsning, 71 x 62 mm

text (i boktryck): “TVÅ DANSARE”. FÖREN F. GRAFISK KONST. GERHARD HENNING. GEN. STAB. LIT. ANST.
Signerad i plåten i nedre h hörnet, med Hennings diminutiva monogram.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad med monogrammet.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppatryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1919

“Äventyr”
etsning, 79 x 83 mm

text (i boktryck): ÄVENTYR. FÖREN. F. GRAFISK KONST. GERHARD HENNING. GEN. STAB. LIT. ANST.
Signerad i plåten t v i bildytan med konstnärens monogram samt 22 (spegelvänt).
I: före annan text än monogrammet.
Handsignerad med konstnärens monogram.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1923