Axel Wallert (1890-1962)

“Sigrid”
linje- och akvatintetsning, 178 x 222 mm

text (i boktryck): “SIGRID”. AXEL WALLERT SC FÖREN. F. GRAFISK KONST. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1916

“Mandolinspelerska”
etsning, 265 x 150 mm

text (i boktryck): “MANDOLINSPELERSKA”. FÖREN. F. GRAFISK KONST. AXEL WALLERT. GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1918

“Naket”
torrnålsgravyr, 174 x 113 mm
Endast i den signerade upplagan:
Handsignerad.

Portföljår: 1925