Olle Hjortzberg (1872-1959)

“Simson”
etsning, 135 x 124 mm

text (i boktryck): SIMSON. FÖREN. F. GRAFISK KONST. OLLE HJORTZBERG.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1919