Gustaf Magnusson (1890-1957)

“Öfningar”
etsning, 198 x 144 mm

text (i boktryck): ÖFNINGAR. GUST. MAGNUSSON FÖREN. F. GRAFISK KONST GEN. STAB. LIT. ANST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1915

“Modellstudie”
etsning, 248 x 158 mm

text (i boktryck): MODELLSTUDIE. GUST. MAGNUSSON SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. GEN. STAB. LIT. ANST.
Signerad i plåten t v i bildytan: GM (sammanskrivna) 16
I: före annan text än plåtsignaturen.
II: med text.

Portföljår: 1916

“Självporträtt”
torrnålsgravyr, 130 x 126 mm

Endast i signerade upplagan: Signerad i plåten t h i bildytan: ·GM (sammanskrivna)·15 Handsignerad.

Portföljår: 1918

“Modellen vilar”
torrnålsgravyr, 65 x 145 mm

Endast i signerade upplagan: Signerad i plåten t v i bildytan:·GM (sammanskrivna) ·16· Handsignerad.

Portföljår: 1919

“Gata i Tivoli”
etsning och torrnålsgravyr, 247 x 216 mm

text (i boktryck): GATA I TIVOLI. FÖREN. F. GRAFISK KONST. G. MAGNUSSON
Signerad i plåten t v i bildytan: GM (sammanskrivna) •21• – Tivoli –
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1922

“Rättaren”
torrnålsgravyr, 152 x 122 mm

Endast i den signerade upplagan: Signerad i plåten t v i bildytan: GM (sammanskrivna)·18· Handsignerad.

Portföljår: 1923

“Oväder”
etsning, 155 x 228 mm

text: Fören. f. Grafisk Konst 1926 [!] Signerad i plåten t h i bildytan: GM (sammanskrivna) 1925
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1927