Ragnhild Nordensten (1888-1951)

“Oväder”
etsning, 258 x 258 mm

text (i boktryck): OVÄDER. RAGNHILD NORDENSTEN SCULPS. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1914