Sture Kjellström (1927-1988)

“Död krabba”
etsning, 218 x 270 mm

Konstnären har numrerat upplagan 1 – 310/310.
Han har uppenbarligen ej numrerat de tio ex som han själv fått behålla.

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1956

“Krabbdans”
etsning, 275 x 355 mm

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1957