Arvid Knöppel (1892-1970)

“Rådjur”
litografi, 390 x 300 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Esselte AB, Stockholm.

Portföljår: 1949

“Brunbjörnar och rådjur”
litografi, 369 x 190 mm

text (i boktryck): Knöppel F.f.G.K. 1951
I: före all text. Handsignerad.
II: med text samt en signatur “Knöppel” i stenen samt ett snedstreck följt av siffran 150. – Den osignerade upplagan detta år var 150 ex. På FfGK:s arkivexemplar av den osignerade upplagan har siffran 4 skrivits till före det ovannämnda
snedstrecket, alltså på det färdigtryckta bladet, vilket alltså fått en upplagenumrering, något vid denna tid mycket ovanligt. Huruvida denna form av numrering var Knöppels eget påfund finns det inget belägg för. – Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Esselte AB, Stockholm.

Portföljår: 1952