Endre Nemes (1909-1985)

“Två figurer”
färglitografi, 376 x 303 mm

I: utan text. Handsignerad.
II: utan text. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av O Isacsons Boktryckeri AB, Göteborg.

Portföljår: 1952