Svenolov Ehrén (1927-2004)

“Ålabod, Böste”
etsning, 171 x 227 mm

text: F.f.G.K. 54 Signerad i plåten: S-O.E. –54 -”-
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1954

“Hos Malte”
etsning, 126 x 215 mm

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1958